Message to current students at KI // Meddelande till befintliga studenter på KI

Since we know many of our readers on the student blogs are current students we will use also this channel to reach all students at KI.

KI will follow the government’s recommendations and, therefore, we will transition to distance learning from Wednesday 18 March.

Both teachers and administrative staff are working very hard right now to adapt to the situation. There will be many questions about how to solve the practicalities and we ask for your understanding that, at the given moment, there will be questions that we cannot answer.

What we know is that, together, we will make the best of the situation under these extraordinary circumstances. Keep up-to-date with all information on KI’s website, which is continuously updated.

For general questions, please contact ki-student@ki.se If you have programme specific questions please contact your programme.

– Annika Östman Wernerson, Vice President of Higher Education at KI

Message in Swedish below

Eftersom vi vet att många av bloggarnas läsare är befintliga studenter så använder vi alla kanaler vi kan för att nå ut till er studenter på KI. 

KI följer regeringens rekommendationer och kommer att gå över till distansundervisning från och med onsdagen den 18 mars.

Det kommer att finnas många frågor kring de praktiska momenten att lösa den närmaste tiden. Vi ber om förståelse för att både lärare och administration arbetar väldigt hårt just nu och att det för tillfället kanske inte finns svar på alla frågor.

Tillsammans ska vi göra det bästa av situationen i detta extraordinära läge. Informationen på ki.se uppdateras löpande och har ni allmänna frågor går det bra att mejla till ki-student@ki.se och gäller det programspecfika frågor så kontaktar ni era program. 

– Vicerektor Annika Östman Wernerson

0 comments

Related posts